ရန္ကုန္္ၿမိဳ႕မွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ေ၀တဲ့အခ်ိန္ကို အခုလက္ရွိထက္ အခ်ိန္ပိုတိုးၿပီး ျဖန္႔ေ၀ေပးေတာ့မယ္လို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးအဖြဲ႔ တာ၀န္ရွိသူတဦးက ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔မွာ ေျပာလိုက္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးရတဲ့အခ်ိန္ နည္းသြားတဲ့အေပၚ လူထုရဲ႕ တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုခ်က္ေတြ၊