ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ေထာက္ခံတဲ့အေနနဲ႔ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ က လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔ထားမႈေတြကို ႐ုပ္သိမ္းေပးလုိက္ၿပီလို႔ AFP သတင္း တရပ္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။
ဒါေပမယ့္လည္း ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန ျပန္ၿပီးဆိုးဝါးလာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေရးယူမႈေတြ ကို ျပန္ၿပီးလုပ္မယ္လို႔လည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ရာမွာ အသံုးျပဳ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ လက္နက္ပစၥည္းေရာင္းခ်မႈ ပိတ္ပင္ထား တာက လဲြၿပီးေတာ့ တျခားအေရးယူမႈေတြအားလံုးကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းလိုက္ၿပီလို႔ ဆြစ္ဇာလန္ႏို္င္ငံက