ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးရဲ႕ သတင္းျပန္ၾကားေရး႐ံုးကေန ပထမဆံုး Website ကို ဒီကေန႔ စတင္လိုက္ပါတယ္။
ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ေရးသားထားတဲ့ Website မွာ သမၼတ႐ံုးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့သတင္းေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ အစိုးရအဖြဲ႔၊ လႊတ္ေတာ္စသျဖင့္ က႑ေတြ ခြဲၿပီးေတာ့ တင္ဆက္ထားတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီကေန႔ တင္ထားတဲ့ သတင္းကေတာ့ သမၼတနဲ႔ တာဝန္ရွိသူေတြ လုပ္ငန္းညႇိနႈိင္းေရးအစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ေနတဲ့ပံုျဖစ္ပါတယ္။
ထူးျခားတာက ဒီသတင္းနဲ႔ အတူ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဓာတ္ပံုထဲမွာ သမၼတရဲ႕ ညာဘက္ထိပ္မွာ ထိုင္ခံုတေနရာ