၁၇ ရက္ၾကာ ဥေရာပ ခရီးစဥ္ထြက္ေနတဲ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ မေန႔ကေတာ့ ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံ ဘာဂန္ၿမိဳ႕ကို ေရာက္ရိွၿပီး အဲဒီမွာရိွတဲ့ ျမန္မာ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းေတြကိုေရာ ဘာဂန္ၿမိဳ႕ခံ လူထုကိုပါ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ ဘာဂန္မွာရိွတဲ့ Rafto Foundation ကို အဓိက လာေရာက္တာပါ။ Rafto Foundation ကေပးတဲ့ Rafto ဆုဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အတြက္