ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕ ကေလးသူငယ္နဲ႔ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥ္ Radhika Coomaraswamy ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဂၽြန္လကုန္ပိုင္းတုန္းက ေလးရက္ၾကာ လာေရာက္ခဲ့ၿပီးေတာ့ ကေလးစစ္သား အသံုးျပဳမႈပေပ်ာက္ေရး ကုလသမဂၢ၊ UNICEF နဲ႔ ျမန္မာအစိုးရၾကားမွာ Action Plan လို႔ေခၚတဲ့ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ တရပ္ လက္မွတ္ထိုးပဲြ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ခရီးစဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ မစၥ္ ကူးမာရ္ဆြာမိက နယူး ေယာက္မွာရွိတဲ့ ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္မွာ